SOB_9250

Dziękujemy!

sponsor-ostrowiec

 

Znakomite wyniki Zespołu Siatkarek KSZO Ostrowiec S.A. są możliwe dzięki współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie promocji miasta poprzez sport.

Dzięki wsparciu finansowemu i udostępnieniu doskonałej bazy sportowej do odbywania treningów jak i organizacji widowisk sportowych, Zespół osiąga bardzo dobre wyniki. Fantastyczna gra siatkarek, motywacja i zapał przekłada się na mecze skupiające liczne grono kibiców, co z kolei umacnia wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego i MOSiR-u Ostrowiec Świętokrzyski.

sponsor-mosir