slide1

Jest okazja by docenić sportowców

Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim organizują kluby sportowe: KS KSZO Ostrowiec, KS KSZO S.A., KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gazeta Ostrowiecka, Wiadomości Świętokrzyskie, portal internetowy OstrowiecNews.pl, Telewizja Lokalna Krzemionki.

Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez organizatorów Kapituła Plebiscytowa. Celem plebiscytu jest wyłonienie grupy najlepszych sportowców i trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy wykazali się osiągnięciami na arenie światowej, europejskiej i ogólnopolskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, a także propagowanie wiedzy z zakresu sportu ostrowieckiego, w szczególności wiedzy o wyróżniających się sportowcach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i promocja sportu ostrowieckiego wśród sponsorów i kibiców oraz w mediach.
Plebiscyt będzie przeprowadzany w następujących kategoriach: dziesiątka najlepszych sportowców Ostrowca Świętokrzyskiego w 2016 roku wyłoniona spośród zawodników, którzy przekroczyli 16 rok życia (to nowość w tegorocznym plebiscycie!); trójka najlepszych trenerów sportowych Ostrowca Świętokrzyskiego w 2016 roku; odkrycie 2016 roku; talent 2016 roku; najlepsza drużyna 2016 roku (w trzech ostatnich kategoriach laureatów wyłoni Kapituła Plebiscytowa).
Nominacji w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Plebiscytowa. Lista kandydatów publikowana będzie w całości wraz z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi w tygodnikach prasowych: Gazeta Ostrowiecka i Wiadomości Świętokrzyskie w dniach:  27 grudnia oraz 2, 9 i 16 stycznia oraz na portalu OstrowiecNews.pl i w wybranych audycjach telewizyjnych Lokalnej Telewizji Krzemionki i Lokalnej TV.
Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodnikach lokalnych. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk Sportowca i Trenera wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób, a służą jedynie w celu przyznania wylosowanym uczestnikom plebiscytu nagród. Kupon jest ważny, jeśli został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety.
Kupony można przesyłać, dostarczać i składać: do siedziby Gazety Ostrowieckiej (aleja 3 Maja 6), do siedziby Wiadomości Świętokrzyskich (os. Słoneczne 14), do siedziby Lokalnej Telewizji Krzemionki (os. Stawki 45), do siedziby Lokalnej TV (os. Słoneczne 14), w portierni Hali Widowiskowo – Sportowej KSZO (ul. Świętokrzyska 11), na Portalu Kasowym Pływalni Rawszczyzna (ul. Mickiewicza 32).
Lokalne media ogłoszą (w porządku alfabetycznym) wyniki pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców. Podczas  II Ostrowieckiej Gali Sportu, która odbędzie się 21 stycznia 2017 roku. Ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez Kapitułę Plebiscytową: trójki najlepszych  trenerów roku 2016 oraz  dziesiątki najlepszych ostrowieckich  sportowców 2016 roku.  Wyniki zostaną podane w kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce sportowców i pierwszej trójce trenerów.  Ogłoszony zostanie także werdykt kapitały w kwestii przydzielenia tytułów: Talentu i Odkrycia 2016 roku oraz Drużyny 2016 roku. Gala odbędzie się w Hali Widowiskowo – sportowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

W gronie nominowanych znaleźli się przedstawiciele siatkarskiej ekipy KSZO: Dorota Ściurka, Roksana Brzóska, Joanna Kapturska, Ewelina Polak, Olga Pawlukowska, Magdalena Soter i Joanna Ciesielczyk oraz trener Dariusz Parkitny.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy.