Władze

Rada Nadzorcza

Zbigniew Żak – Przewodniczący

Grzegorz Partyka – Sekretarz

Mariusz Rokita

Katarzyna Piętos

Jan Marek Słapek

Zarząd

Mirosław Buszkiewicz – Prezes

KSZO OSTROWIEC S.A.z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547216, NIP 6612370441, kapitał zakładowy 100.000 złotych wpłacony w całości.