Władze

RADA NADZORCZA

MARIUSZ ROKITA – PRZEWODNICZĄCY
GRZEGORZ PARTYKA – WICE PRZEWODNICZĄCY
PIOTR WĘGLEWICZ – CZŁONEK

ZARZĄD

PREZES – TOMASZ PÓŁGRABSKI